The Art of
Hasan Fuat Sari

Rakenteet kerovat idästä ja lännestäKaleva 22.10 1999

Turussa asuvan turkkilaissyntyisen Hasan Fuat Sarin näyttely on eräs kiinnostavimmista yksityisnäyttelyistä Oulussa tälla hetkellä. Epäilemättä lhjakkaan veistäjän aiheet, materiaalit ja muodot ovat monipuolisia ja haastavia.

Myös ilmaisultaan Hasan Fuat Sarin veistoksissa on monenlaista lähtökohtaa. Hänen tyylinsä ovat linjakas ja geometrisoiva konstruktivismi, itämaisia vivahteita soiva moderna veistostyyli ja erilaisia esinetä koostava kollaasitekniikka.

Mikä näissä veistoksissa on itäistä? Lähinnä bysantin tai romaniikan arkkitehtuuriin viittaavata muodot (esim. Eteläportti) tai itämainen kalligrafia, joka näyttää olevan vapaasti tulkittuna teemana useissa töissä. Myös jotkut orgaanisia muotoja lähstyvät terrakottaveistokset henkivät ilmapiiriä, jota voisi luonnehtia käsitteellä itämainen mystiikka.

Kuitenkin Hasan Fuat Sarin veistosten perustana on tukeva länsimainen odernismi. Hänen muotokielensä ydin on konstruktiivinen hahmotus, joka saa usein yllättävän käänteikkäitä ulottuvuuksia. Tällaista otetta tapaa harvoin sellaisten kuvanveistäjien tuotannossa, jotka ovat keskittyneet pronssivaluun (joka saa alkunsa saveen uokattavasta materiaalinkäsittelsystä) tai puuveistoon (jossa uokataan usein yhtä kiinteää kappaletta "veistämällä"). Rakenteellisuuden painottuminen on vain rikastanut ja monipuolistanut veistoksellista ilmaisua.

Konstruktivismi, mutta nyt huomattavaste väljemmin ja improvisoidummasti tulkittuna on mukana myös erilaisista esineistä koostetuissa yhdistelmissä. Niiden lähtökohtana on tavallaan reliefi, sillä ne kiinnityvät useimmiten seinäpintaan. Esineet ja niiden yhdistelmät ovat mukana sellaisinaan, puu on näissä toissä muokattuina osina.

Lieneekö Turussa vaikuttava Jan-Erik Andersson antanut virikketä näille esinekoosteille. Joka tapauksessa niiden huumori on pidättyvyydessään ehkä syvällisempää kuin edellämainitun komiikka. Hasan Fuat Sari kätkee myös ironista ja yhteiskunnallisia viestejä teiksiinsa.

Heikki Kastemaa

 

Modified bicycles Reviews and Texts The Structures tell about the East and the West
Home > > © Copyright Hasan Fuat Sari 2003-2007 < < Home